Mediáció

Mit jelent számomra a mediáció? Mi a pontos definíciója?

Azokat, akik valamilyen módon kapcsolatban vannak egymással, összeköti egy láthatatlan híd.

Egy híd, amely lehet egy keskeny palló vagy egy széles kőhíd (attól függően, hogy házastársak, barátok, kollégák, szomszédok, iskolatársak, családtagok… közötti hídról van-e szó), lehet erős és lehet rozoga.

Ha azt szeretnénk, hogy ez a híd biztonságos legyen, át tudjon vezetni a másik partra, hogy ne féljünk rálépni, akkor karban kell tartani, és ennek a karbantartásnak egy nagyon fontos eleme az őszinte, odafigyelő és megértő kommunikáció.

Van, amikor ez a karbantartás elmarad, mert olyan lelkiállapotba kerülünk, hogy nem vagyunk rá képesek, hogy még ezt a hidat is javítgassuk, mert minden energiánkat felemészti a mindennapi problémák megoldása.
Ilyen helyzetekben a leterheltség miatt gyakori az ingerült kommunikáció, amely sokszor félreértéshez, sértődéshez vezet, mert nem látunk a szavak mögé. Ezért van, hogy a híd összeomlik, és újat kell építeni. Vagy még nem omlik össze teljesen, de már olyan állapotban van, hogy nem merünk rálépni, vagy rálépünk, de eljutunk egy olyan pontig, ahonnan már nem merünk tovább menni, mert ott már nagyon veszélyesnek tűnik.
Ennek a kommunikációs hídnak a karbantartásában, újjáépítésében segít a mediáció, hogy amikor elindulunk a rozoga hídon egymás felé, az ne omoljon össze, hanem tudjunk kezet fogni vagy meg tudjuk ölelni egymást a híd közepén.

A mediáció definíciója

A mediáció egy olyan bíróságon kívüli, békés konfliktuskezelési, vitarendezési eljárás, amely a konfliktushelyzetben lévő felek kommunikációját segíti mediációs ülések alkalmával.

A ’mediáció’ szavunk a latin ’mediare’ szóból ered, amely jelentése: egyeztetni, közbenjárni, középen állni, közvetíteni, tehát a mediátor pártatlan villámhárítóként működik közre a felek között, segítve ezzel a hatékony kommunikációt.

A mediátor nem tanácsadó, és nem terapeuta, nem bíráskodik, nem ítélkezik, és nem dönt egyik fél javára sem. ’Csak’ a hatékony kommunikációt segíti kérdésekkel, amíg a résztvevők meg nem értik egymás álláspontját és el nem jutnak egy olyan megállapodásig, amely mindegyikük számára elfogadható.

Mivel a mediáció Magyarországon még nem általánosan ismert tevékenység, sokan csak a válási mediációt értik alatta, amit a bíróságokon békíttetésnek is neveznek, ám a mediáció bármilyen élethelyzetben, életünk bármely területén segíthet a konfliktushelyzetek megoldásában.Segít a résztvevőknek másképpen látni egymás viselkedését és a sajátjukat is, a háttérben húzódó szükségleteket és érdekeket, így elősegíti, hogy a felek közötti kommunikáció megváltozzon.

A mediáció célja élethelyzettől függően a kapcsolat javítása (pl. párkapcsolati, családi viták, munkahelyi konfliktusok, stb.) vagy a kapcsolat korrekt lezárása (pl. válás, cégszétválás, cégek egymás közötti vitái, stb. )

A mediátor végig semleges, pártatlan, és titoktartás kötelezi.

Időpontot egyeztetni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

Varga Eleonóra
Tel.: 0630 99 99 530
e-mail: eleonora.varga@bekitomediacio.hu
Helyszín: Gárdony

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató